• Email: iec@ieccorp.com.vn
 • Hotline: 0243 223 2276
 • Email: iec@ieccorp.com.vn
 • Hotline: 0243 223 2276

SỨ MỆNH VÀ CÁC CHÍNH SÁCH

Ngày đăng: - Lượt xem: 2030

SỨ MỆNH VÀ CÁC CHÍNH SÁCH

CÔNG BỐ VỀ SỨ MỆNH VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC công bố sứ mệnh, mục đích và chính sách đến tất cả CB-CNV. Chính sách chất lượng này tạo ra một nền tảng để Công ty xây dựng các mục tiêu chất lượng.

Đại diện lãnh đạo và Trưởng các phòng ban có trách nhiệm theo dõi và hỗ trợ để đảm bảo tất cả CB-CNV thấu hiểu và áp dụng chính sách này vào công việc hàng ngày của mình.

Căn cứ vào chính sách chất lượng, yêu cầu của thị trường và khả năng thực hiện của Công ty, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban xây dựng mục tiêu chất lượng, đảm bảo mục tiêu đó đo được, cụ thể, nhất quán với chính sách chất lượng, và thích hợp cho từng năm để hỗ trợ cho việc hoàn thành chính sách chất lượng.

Việc theo dõi thực hiện mục tiêu được quy định trong các tài liệu tổng hợp, đảm bảo mục tiêu chất lượng có hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo, Trưởng các phòng ban có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các mục tiêu chất lượng hàng tháng để có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

Tổng Giám đốc, Đại diện lãnh đạo đảm bảo cung cấp đầy đủ các nguồn lực và hỗ trợ các bộ phận hoàn thành mục tiêu chất lượng đã đề ra.

Vào các đợt xem xét của lãnh đạo, Tổng Giám đốc cùng tất cả các thành viên tham gia sẽ xem xét về tính thích hợp liên tục của chính sách chất lượng.

SỨ MỆNH CỦA CÔNG TY

(MISSION STATEMENT)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC được lập ra nhằm:

 • Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt đẹp nhất, nhanh chóng nhất và tiện ích nhất trong ngành xây dựng và địa ốc;
 • Tạo lập một môi trường làm việc mang lại hiệu quả cao nhất nhằm phát huy một cách toàn diện tài năng của từng Cán bộ Công nhân viên;
 • Từ đó, thỏa mãn đầy đủ nhất những nhu cầu, những mơ ước của mỗi người; đem lại lợi nhuận hợp lý cho Công ty và lợi tức thỏa đáng cho các cổ đông; đồng thời, cống hiến nhiều nhất cho Đất nước;
 • Chúng tôi đã nhất trí và quyết tâm thực hiện sứ mệnh này.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

(QUALITY POLICY)

Để hoàn thành sứ mệnh của Công ty, với sự đồng tâm nhất trí, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể Cán Bộ Công Nhân Viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC quyết tâm phấn đấu trở thành công ty hàng đầu trong ngành xây dựng bằng cách tìm hiểu thấu đáo và đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu của khách hàng.

Chính sách này bao gồm việc bảo đảm thực thi những cam kết sau đây:

 • Thường xuyên điều chỉnh các quá trình tác nghiệp để không ngừng nâng cao chất lượng công trình, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng;
 • Tận tâm tận lực hoàn thành Công trình đúng hạn, an toàn và bảo hành Công trình tận tình, chu đáo;
 • Liên tục đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư trang thiết bị, song song với việc nghiên cứu ứng dụng các phương thức quản lý hiệu quả, công nghệ sản xuất hiện đại và kỹ thuật thi công tiên tiến;
 • Toàn thể các thành viên nhất quyết bảo vệ và không ngừng nâng cao uy tín của Công ty để danh tiếng của IEC mãi mãi gắn liền với những công trình chất lượng cao.

CHÍNH SÁCH VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

(SOCIAL ACCOUNTABILITY POLICY)

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC quan niệm rằng việc tạo công ăn việc làm cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho CB-CNV là một phần việc tất yếu của mình và trong tất cả các hoạt động, luôn luôn quan tâm đến ảnh hưởng của nó đến xã hội và môi trường xung quanh, nhằm đóng góp một phần vào việc xây dựng xã hội phát triển bền vững.

Chính sách này bao gồm những cam kết sau đây:

 • Tuân thủ pháp luật Việt Nam về lao động và các Luật định đang áp dụng khác; tôn trọng các công ước Quốc tế được nêu trong phần II của Tiêu chuẩn SA 8000:2001 và những giải thích của các công ước đó;
 • Thường xuyên quan tâm để có những cải tiến tốt về điều kiện làm việc cho CB-CNV và bảo vệ môi trường cho cộng đồng;
 • Phổ biến văn bản về Chính sách Trách nhiệm Xã hội đến toàn thể CB-CNV, kể cả các Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp để mọi người đều thấu hiểu, ủng hộ và thực hiện. Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC cam kết sẽ xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống Quản lý Trách nhiệm Xã hội theo tiêu chuẩn SA 8000:2001, hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức trong toàn Công ty.

TRÁCH NHIỆM VỚI CỔ ĐÔNG

(RESPONSIBILITY TO SHAREHOLDERS)

HĐQT tập trung vào quản lý bằng bộ máy điều hành tốt nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của các Giám đốc và Ban Điều hành; xây dựng niềm tin cho cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan. Để thực hiện điều này, chính sách hỗ trợ cho bộ máy điều hành tốt được đưa ra bao gồm những điểm quan trọng sau:          

 • Cổ đông và các bên liên quan được đối xử công bằng và tốt đẹp như nhau.
 • HĐQT cam kết tạo thêm giá trị cho các lĩnh vực hoạt động của Công ty trong dài hạn bằng việc quản lý một cách thận trọng, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo hiệu quả tương xứng, đạt được lợi ích tối đa cho cổ đông và ngăn chặn bất kỳ sự xung đột lợi ích nào, cũng như chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào hay thỏa thuận nào do Công ty thực hiện.
 • Tất cả các hoạt động được triển khai một cách minh bạch và công khai cho việc giám  sát, với sự cung cấp thông tin tương xứng cho các bên có liên quan.
 • Các hoạt động kinh doanh luôn tính đến rủi ro với mức quản lý và kiểm soát rủi ro phù hợp. Công ty nhận thức được quyền của cổ đông trong việc nhận thông tin chính xác, đầy đủ, tương xứng, thường xuyên và bình đẳng để đi đến việc ra quyết định tại các cuộc họp cổ đông. Công ty tạo cơ hội cho cổ đông có quyền như nhau trong việc giám sát hoạt động công ty, thực hiện các yêu cầu và đưa ra các đề xuất cũng như góp ý.

TRÁCH NHIỆM VỚI QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG

(RESPONSIBILITY TO LABOR’S INTEREST)

 • Công ty soạn thảo và ban hành các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của CBCNV đối với Công ty; triển khai các khóa huấn luyện, đào tạo định hướng; truyền đạt qua các phương tiện thông tin như mạng nội bộ, trang web, bản tin, họp nhóm ở các phòng ban; hướng dẫn CBCNV thực hiện nghiêm túc các sứ mệnh và chính sách của Công ty; chú trọng rèn luyện CBCNV tính trung thực, thanh liêm, tinh thần trách nhiệm, đạo đức và lương tâm nghề nghiệp. 
 • Chính sách lương, thưởng: Công ty có chính sách lương, thưởng, phạt thỏa đáng, công bằng và phân minh theo phương châm làm việc gì hưởng thành quả nấy để khuyến khích sự nỗ lực và gắn bó của CBCNV đối với Công ty cũng như xây dựng một môi trường làm việc trong sạch, lành mạnh.
 • Chính sách đào tạo: Với mục tiêu đào tạo đội ngũ CBCNV lành nghề, giỏi quản lý, hằng năm Công ty đều trích ra một khoản kinh phí khá lớn cho công tác đào tạo, hỗ trợ cho CBCNV tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ, ngoại ngữ trong nước và tham quan học hỏi công nghệ mới ở nước ngoài.
 • Quan niệm người lao động vừa là mục tiêu phục vụ vừa là động lực cho sự phát triển, chính vì lẽ đó IEC luôn quan tâm đến người lao động và có những chính sách đúng đắn thu hút thêm nhiều người tài đức; không để xảy ra chảy máu chất xám.
 • Văn hóa IEC cùng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện càng ngày càng hoàn thiện hơn giúp cho những nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập vào tổ chức.

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TÁC KINH DOANH VÀ KHÁCH HÀNG

(POLICIES FOR PARTNERS AND CUSTOMERS)

 • Công ty IEC luôn cố gắng tìm ra tiếng nói chung với các đối tác và khách hàng với quan niệm rằng mọi vấn đề đều có thể giải quyết một cách thỏa đáng trên tinh thần tôn trọng sự công bằng, bình đẳng, bảo đảm sự hài hòa về lợi ích của các bên. IEC cũng xác định rằng chỉ có sự hợp tác đầy thiện chí mới có thể mang lại kết quả tốt đẹp và giúp cho tất cả các bên cùng nhau phát triển và tiến bộ. Sự phát triển và tiến bộ của từng doanh nghiệp là nền tảng cho sự phát triển chung của toàn xã hội. Đóng góp cho sự phát triển này được xác định là một sứ mệnh quan trọng của IEC. Cạnh tranh lành mạnh trong tinh thần hòa bình là cách nghĩ, cách làm xuyên suốt của Lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong Công ty.
 • Tinh thần hợp tác và cạnh tranh bằng phương thức hòa bình cần được duy trì trong bất kỳ hoàn cảnh nào vì tinh thần này được xem là một trong những giá trị cốt lõi của Công ty. Cùng với khách hàng và các đối tác, IEC sẽ mãi mãi tồn tại với tinh thần này và nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 “Tăng cường hợp lực - Chinh phục đỉnh cao” không thể đạt được kết quả tốt đẹp nếu Ban Điều Hành không thực thi đúng đắn tinh thần này.

Các bài viết khác