• Email: iec@ieccorp.com.vn
 • Hotline: 0243 223 2276
 • Email: iec@ieccorp.com.vn
 • Hotline: 0243 223 2276

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN

Ngày đăng: - Lượt xem: 6769

SỨ MỆNH CỦA CÔNG TY

(MISSION STATEMENT)

 • Tạo ra giá trị cho cộng đồng, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

 

TẦM NHÌN CỦA CÔNG TY

(VISION STATEMENT)

 

 • Đến năm 2030, trở thành doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, xoay quanh lĩnh vực bất động sản, dịch vụ và giáo dục.

         Cung cấp ra thị trường 8.000 sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của thị trường.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

(CORE VALUE)

 

 • Tận tâm với khách hàng;
 • Kỷ luật trong tổ chức;
 • Sáng tạo trong công việc;
 • Công bằng và mình bạch.

 

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG

(OPERATING PRINCIPLES)

​​​​​​​

 • Đạo đức trong nghề nghiệp;
 • Học hỏi để phát triển;
 • Trách nhiệm với xã hội;
 • Chính trực và bao dung.

 

 

 


Các bài viết khác