• Email: iec@ieccorp.com.vn
  • Hotline: 0243 223 2276
  • Email: iec@ieccorp.com.vn
  • Hotline: 0243 223 2276

Thông báo về việc mua bán căn hộ tại dự án Khu nhà ở xã hội IEC

Ngày đăng: 12-02-2020 - Lượt xem: 2259

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

           Số:1202./2020/TB-IEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

       V/v: Mua bán căn hộ tại dự án Khu nhà ở xã hội IEC       

    Kính gửi: Quý khách hàng

    Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC (“Công ty IEC”) xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và lời cảm ơn vì đã quan tâm, tin tưởng và lựa chọn dự án IEC Residences!

   Công ty IEC được UBND thành phố Hà Nội giao làm Chủ Đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội IEC (IEC Residences) có địa chỉ tại: Ô quy hoạch B3-2 thuộc phân khu đô thị ký hiệu S5, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Hiện nay Công ty đang tiến hành xây dựng dự án và trong giai đoạn bán hàng.

   Thực hiện quy định của nhà nước về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Công ty đang thực hiện việc bán/cho thuê nhà ở xã hội tại dự án theo đúng trình tự, thủ tục và đối tượng được mua/thuê nhà ở xã hội theo quy định tại Luật nhà ở 2014; Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư 20/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn nghị định 100/2015/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

   Chủ đầu tư xin thông báo tới Quý khách hàng như sau:

   Chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ tại một địa điểm duy nhất và không thực hiện việc mở bán qua bất kỳ đơn vị trung gian nào khác. Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau để được hỗ trợ:

   Phòng Kinh doanh khai thác Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC

- Địa chỉ: Thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

- Điện thoại: 0335.11.88.99;

- Email: info@ieccorp.com.vn;

- Website: nhaoxahoiiec.vn.

Công ty IEC xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

                                     (Đã ký)


Các bài viết khác